מועדון ליונס הוד השרון

אתה נמצא ב: דף הבית>חדשות>כתבה שפורסמה בעיתון הוד הכפר

כתבה שפורסמה בעיתון הוד הכפר

השבוע הודיע ארגון ליונס בהוד השרון כי חבריו החליטו לאמץ את פרויקט גמל"א, גיוס מתנדבים למען האחר, הפועל בלמעלה מ 20- רשויות מקומיות ברחבי הארץ, במסגרתו פועלים כ 1500- מתנדבים שחונכים תלמידים מתקשים בבתי הספר היסודיים ומעניקים סיוע לימודי, רגשי וחברתי, פעם בשבוע בשעות אחר הצהרים.

לפני כארבע שנים, יזמה חברת המועצה אביבה גוטרמן בזמנו מחזיקת תיק החינוך בעירייה, את הפעלת פרויקט גמל"א בהוד השרון. יוסי בייר, מנהל אגף החינוך היוצא, אישר את התוכנית והקצה תקציב לנושא שהסתכם ב- 50,000 ₪ בשנה, להפעלתה בשלושה בתי ספר בעיר: רעות, נווה נאמן, ויגאל אלון, תוך כוונה להתרחב לבתי ספר נוספים.

השבוע נמסר מארגון ליונס הוד השרון כי "בעקבות צמצומים בתקציב אגף החינוך, החליטה עיריית הוד השרון להפסיק את תקצוב התוכנית החל מחודש ינואר 2015 לאחר מאמצים רבים לשנות את ההחלטה, ולמרות שבתי הספר וגם מנהלת מח' החינוך הסכימו שחשוב שהתוכנית תמשיך לפעול, התקבלה בסוף חודש פברואר החלטה סופית שלא להעמיד את התקציב הנדרש להפעלת התוכנית, וכפועל יוצא להפסיקה."

"הנושא הובא לאחרונה לידיעת חברי מועדון ליונס הוד השרון, על ידי גב' יפה זגן, חברת המועדון ורכזת תוכנית גמל"א בהוד השרון, שהחליטו מיידית לפעול, להתנדב ולממן מתוך תקציב המועדון את התוכנית כחלק מתרומתו של מועדון ליונס הוד השרון לקהילה. זגן מבחינתה, התנדבה להמשיך בעבודתה ללא שכר ולמעשה פועלת כבר עתה בהתנדבות מאז הפסקת התקצוב".